ו' תשרי

הר״ת דשם [אמי מורתי ע"ה] בעלת ה״יארצייט״, חלה נדה הדלקת הנר, כולל ג׳ העמודים שעליהם בנוי כל בית ישראל, בנין עדי עד, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות . . ולכן, יש לנצל הנתינת-כח דיום ההילולא . . כדי להוסיף בכל הענינים האמורים, ומה טוב - לעשות זאת לעילוי נשמתה.

משיחת ש"פ וילך, ו' תשרי ה'תשמ"ט

Vov Tishrei

The name of my mother ע"ה is an acronym for Challah, Niddah, and Hadlokas Haner-the three pillars upon which every Jewish home is built.... Accordingly, we should utilize the empowering day of her yahrzeit... to increase in all these matters, and preferably to do so in her merit.

-The Rebbe, Shabbos Parshas Vayelech, Vov Tishrei, 5749/1988

Strengthen
our Homes

Eve Of 5 Tishrei, 5780

Thursday | Oct. 3, 2019

PROGRAM

Chanah
The Three Pillars

Rededicating ourselves and our families to happier, healthier, holier living
Presented by
Rabbi Shais Taub
Author, Lecturer, Columnist
Soulful Niggunim
interludes by
Eli Marcus
accompanied by
master pianist
Yaron Gershovsky

Razag Ballroom

739 E. New York Ave.

Doors Open

8:30 PM

Program

9:00-10:00 PM

Valet parkingOpen to men and womenLight refreshmentsadmission $10
Event design by
chani Greenbaum
produced by
Menachem Benchemon
בשורות טובות

Good News

Notify The Rebbe
If you participated in the Strengthen Our Homes event
in honor of Rebbetzin Chana’s yahrzeit,
add your name here to be read at the Rebbe’s Ohel.